Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Kalimantan Barat mencakup kegiatan yang bersifat pembinaan, pengamanan, pengendalian, pengawasan, dan pelayanan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Salah satunya adalah pembinaan RPH/TPH dan Pengamanan mutu produk peternakan dalam rangka penyediaan produk peternakan yang ASUH serta melindungi konsumen dari ancaman penyakit, cemaran mikroba dan residu. Selain itu, pengawasan peredaran ternak, produk ternak dan hasil olahannya juga dilaksanakan dengan melibatkan unsur aparat melalui rakor, razia, memperketat pengawasan pintu-pintu masuk terutama pada kabupaten yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia.

Selain itu, pelatihan dan juga promosi dilakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai produk hasil ternak serta pemanfaatan kotoran ternak dan lain sebagainya sehingga diharapkan kedepannya masyarakat akan semakin termotivasi untuk mengembangkan usaha peternakan.